راهپیمایی 22 بهمن 98 - خبرینو

تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 98 :

مراسم راهپیمایی عظیم 22 بهمن و جشن چهل‌و‌یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صبح سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ با حضور پرشور مردم و مسئولین کشور برگزار شد. و در این مقاله تصاویر راهپیمایی 22 بهمن 98 + فیلم های راهپیمایی را برای شما گردآوری کردیم.

رئیس جمهوری،رئیس قوه قضائیه، وزرا، فرماندهان سپاه و بسیاری دیگر از مسئولان در راهپیمایی ۲۲بهمن ۹۸ حضور یافتند. تصاویری از حضور ، ابراهیم رئیسی، ظریف، سردار سلامی، فتاح، نوبخت، علوی، ناطق نوری، کدخدایی و. را در راهپیمایی امروز ببینید.

 

 


همچنین بخوانید: 

     "مصدومان راهپیمایی 22 بهمن 98"

     "عفو رهبری عید نوروز 99"


 

 

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه

سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش

‌سردار سلامی، فرمانده کل سپاه‌سردار سلامی، فرمانده کل سپاه‌‌پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان‌‌پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفانحجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیهحجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیهمحمدباقر قالیباف، کاندیدای مجلس شورای اسلامیمحمدباقر قالیباف، کاندیدای مجلس شورای اسلامی‌علی ربیعی، سخنگوی دولت‌علی ربیعی، سخنگوی دولت‌سردار فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه‌سردار فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه‌عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان‌عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان‌، رئیس جمهور‌، رئیس جمهور‌حجت الاسلام سیدمسعود  ای، فرزند رهبر انقلاب ‌حجت الاسلام سیدمسعود ای، فرزند رهبر انقلاب‌مسعود سلطانی‌فر،‌ وزیر ورزش و جوانان‌مسعود سلطانی‌فر،‌ وزیر ورزش و جوانان‌منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری‌منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری‌حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور‌حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور‌علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی‌علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی‌آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان‌آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبانحجت الاسلام و المسلمین حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاهحجت الاسلام و المسلمین حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه‌سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه در جمع مردم زاهدان‌سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه در جمع مردم زاهدان‌محمدرضا عارف، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌محمدرضا عارف، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع مردم ساری‌سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع مردم ساریحجت الاسلام ‌ناطق نوریحجت الاسلام ‌ناطق نوری‌بیژن زنگنه، وزیر نفت‌بیژن زنگنه، وزیر نفت‌حجت الاسلام سیدمجتبی ‌ای فرزند رهبر انقلاب‌حجت الاسلام سیدمجتبی ‌ای فرزند رهبر انقلاب‌حجت الاسلام ‌سید میثم ‌ای، فرزند مقام معظم رهبری‌حجت الاسلام ‌سید میثم ‌ای، فرزند مقام معظم رهبری‌مصطفی کواکبیان، نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی‌مصطفی کواکبیان، نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی‌الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع مردم گرگان‌محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع مردم گرگانسعید نمکی، وزیر بهداشت در جمع مردم شهرستان لامردسعید نمکی، وزیر بهداشت در جمع مردم شهرستان لامردعلی ‌فتح الله زاده، عضو هیات مدیره باشگاه استقلال تهرانعلی ‌فتح الله زاده، عضو هیات مدیره باشگاه استقلال تهران‌سیدمصطفی میرسلیم، عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای مجلس شورای اسلامی‌سیدمصطفی میرسلیم، عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای مجلس شورای اسلامی‌آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص نظام‌آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص نظامآیت‌الله صدیقی، امام جمعه موقت تهرانآیت‌الله صدیقی، امام جمعه موقت تهرانسردار حاجی زاده، ‌فرمانده کل نیروی هوافضای سپاهسردار حاجی زاده، ‌فرمانده کل نیروی هوافضای سپاه‌رضا اردکانیان، وزیر نیرو‌رضا اردکانیان، وزیر نیرو‌‌عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی‌‌عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی‌حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور‌حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور‌آیت الله نوری همدانی‌آیت الله نوری همدانی‌سرلشکر صالحی، فرمانده سابق کل ارتش‌سرلشکر صالحی، فرمانده سابق کل ارتش‌آیت‌الله محمدی ری‌شهری‌آیت‌الله محمدی ری‌شهریمحمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات‌شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین در راهپیمایی 22 بهمن قم‌شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین در راهپیمایی 22 بهمن قم‌سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‌سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‌حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات‌حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات‌محمود ‌نژاد، رئیس جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‌محمود ‌نژاد، رئیس جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‌امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش‌امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش‌‌محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضائیه‌‌محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضائیه‌ پیروز حناچی، شهردار تهران‌ پیروز حناچی، شهردار تهران‌سردار اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر‌سردار اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر‌‌‌سردار قاآنی، فرمانده سپاه قدس‌‌‌سردار قاآنی، فرمانده سپاه قدسعلی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملیعلی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملیعلی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامیعلی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامیآیت‌الله جوادی آملی، مرجع تقلید آیت‌الله جوادی آملی، مرجع تقلید‌محمود کریمی، مداح اهل بیت‌محمود کریمی، مداح اهل بیتحجت‌الاسلام سید مصطفی ‌ای، فرزند ارشد رهبر انقلابحجت‌الاسلام سید مصطفی ‌ای، فرزند ارشد رهبر انقلاب‌علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما ‌علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما

‌ سردار نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه‌ سردار نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه

فیلم های راهپیمایی 22 بهمن 98:

 

 

 

 

 منبع: سایت خبری خبرینو

 

 

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

ترجمه متون تخصصی
دانلود آهنگ
برخورد با ناملایمات زندگی مشترک دستگاه دسته بندی پودری دکتر کاوان banoo پایان نامه ها فروشگاه 55 FREEMASONERY فروشگاه اینترنتی سهند از نگاه من... طنز کمدی